Actividades dos ODS

Secun. / Bach. / CCFF

Con estas fichas, trátanse dous temas fundamentais, o respecto pola nosa casa común, a Terra, e o noso papel como consumidores e consumidoras.

Isto correspóndese directamente cos ODS 12, 13, 14 e 15, centrándoo, fundamentalmente, en dous: a 12 “Produción e consumo responsables” e a 13 “Acción polo clima”. Aínda que é importante dicir que moitas das consecuencias do impacto ambiental repercuten directamente nas persoas máis empobrecidas, polo que ven implicados outros catro ODS: 1, 2, 3 e 6.

A través delas, queremos reflexionar nelas sobre a nosa responsabilidade como consumidores e consumidoras na consecución dun mundo máis habitable para os seres humanos nos próximos anos.

Hai actividades que implican a cooperación e traballo en equipo para a consecución dos seus obxectivos.

Tamén se propón a realización de campañas informativas en RRSS para concienciar á nosa contorna do traballado coas actividades.

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete