El profesorado, nuestra pieza clave

I

En Manos Unidas, consideramos ao profesorado como unha peza crave á hora de formar unha cidadanía atenta e implicada na loita contra as inxustizas presentes no noso mundo.

O obxectivo dos nosos Cursos de Formación é facilitarche recursos para espertar no teu alumnado o sentido crítico e o compromiso na construción dunha sociedade máis igualitaria.

Grazas ao Convenio de Colaboración asinado entre Manos Unidas e o Ministerio de Educación, o profesorado participante que estea en activo, obterá a acreditación oficial tras a realización dos cursos.

A metodoloxía é fundamentalmente práctica, buscando ofrecer ao profesorado recursos de fácil aplicación na aula e que favorezan a participación e o traballo en equipo do seu alumnado.

As nosas propostas para o curso académico son:
  • Recursos audiovisuais para Educar en Valores. Educación para o Desenvolvemento.
  • Recursos audiovisuais para Educar en Valores. Convivencia.
  • Educación en Valores. Cambiando nós e nós, cambiamos o mundo.
  • O que nos contan os contos. Educar en valores a través da creatividade.
  • Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Obxectivo de todos e todas.

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete